Instytucja: 

NEO HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

1

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez NEO HOSPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ONE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na poniższego maila niniejszym udzielamy odpowiedzi na
  skierowane do nas pytania.

  *1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
  Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.*

  Szpital nie zatrudnia dietetyka, korzystamy z usług specjalistycznej
  firmy zewnętrznej, która w swoich strukturach zatrudnia dietetyków.
  Firma cateringowa specjalizuje się w żywieniu pacjentów w lecznictwie
  szpitalnym.

  *
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?*

  Nie dotyczy

  *
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?*

  Tak. Niektórzy pacjenci, przewlekle chorzy po dużych zabiegach
  operacyjnych z zaburzeniami wagi, w pakiecie świadczeń zdrowotnych mają
  zawarte konsultacje i porady dietetyka. Pozostali pacjenci mogą
  skorzystać z porad dietetyka na indywidualne życzenie.

  *
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?*

  Cena całodziennego wyżywienia pacjenta wynosi 35 zł netto.

  *
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?*

  W umowie nie zawarto informacji o minimalnej kwocie/procencie
  przeznaczonym na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

  *
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
  dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.*

  Szpital nie posiada kuchni szpitalnej. Korzystamy z usług firmy
  zewnętrznej, która regularnie udostępnia jadłospisy wraz z alergenami i
  wartościami odżywczymi.

  *
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?*

  Za bieżącą kontrolę temperatury posiłków oraz sposób zabezpieczenia
  przewożonych posiłków odpowiada pielęgniarka pełniąca dyżur na oddziale.
  Całościowy nadzór nad posiłkami w szpitalu pełni Naczelna Pielęgniarka

  *
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?*

  Za bieżącą kontrolę odpowiada pielęgniarka pełniąca dyżur na oddziale,
  zgodnie z zaleceniami lekarza.

  *
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?*

  Firma cateringowa specjalizuje się w żywieniu pacjentów z lecznictwie
  szpitalnym i w związku z tym zatrudnia zespół dietetyków.

  *
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?*

  Szpital ma opracowaną ankietę satysfakcji pacjenta oraz procedurę
  zgłaszania skarg i wniosków, która obejmuje m.in. pytania z zakresu
  jakości żywienia pacjentów. Posiadamy również opracowaną procedurę
  nadzoru i zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Zatrucie pokarmowe jest
  jednym z takich zdarzeń. W przypadku jego wystąpienia uruchamiana jest
  odpowednia procedura.

  *
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.*

  Szpital rozpoczął działalność w listopadzie 2018 roku, od tego czasu nie
  odnotowano żadnych skarg dotyczących niewłaściwego żywienia pacjentów.

  *
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? *

  Szpital prowadzi działalność od listopada 2018 roku. W tych dwóch
  miesiącach nie przeprowadzano szkolenia dla lekarzy a liczba pacjentów w
  tym okresie była niewielka.

  *
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).*

  Firma ceteringowa przy współpracy z zespołem dietetyków opracowała
  wspólnie z zespołem naszego szpitala poniższe diety:

  1. Dieta ogólna
  2. Dieta niskotłuszczowa
  3. Dieta lekkostrawna
  4. Dieta cukrzycowa
  5. Dieta specjalna np.: płynna, bez mleczna, nerkowa, wegańska,
  wegetariańska

  *
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?*

  Firma cateringowa jest wstanie zabezpieczyć każdy rodzaj diety.

  *
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską? *

  Szpital ma możliwość zamówienia diety wegetariańskiej lub wegańskiej w
  ramach umowy z firma cateringową.

  *
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?*

  Szpital ma możliwość podania doustnej suplementacji pokarmowej
  wspomagającej powrót do zdrowia pacjenta, przez zamówienia zaleconych
  specjalistycznych suplementów za pomocą działu Farmacji Szpitalnej.

  Z poważaniem

  *Aneta Sowińska*

  Dyrektor Administracji/Członek Zarządu
  Tel.: 602 454 025
  Email: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  NEO HOSPITAL


  *NEO HOSPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE spółka
  komandytowa*

  ul. Kostrzewskiego 47, 30-437 Kraków

  KRS 0000748980, NIP: 7010859986, REGON: 381308576

  *Niniejsza wiadomość oraz wszelkie dołączone do niej załączniki są
  chronione prawnie, w szczególności są objęte tajemnicą korespondencji
  oraz tajemnicą przedsiębiorstwa. Z uwagi na poufny charakter są one
  przeznaczone wyłącznie do wglądu osób będących jej adresatami.
  Udostępnianie, ujawnienie lub przetwarzanie w jakikolwiek sposób części
  lub całości treści wiadomości przez osoby nieuprawnione jest zabronione,
  m.in. pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeżeli nie są Państwo
  adresatem wiadomości, uprzejmie prosimy o niezwłoczne poinformowanie o
  tym fakcie nadawcy na adres e-mail: {{ email }}, a następnie
  usunięcie wiadomości wraz z wszystkimi przesłanymi z nią załącznikami
  oraz nie ujawnianie osobom trzecim lub nie wykorzystywanie jej zawartości.*

  W dniu 17.10.2019 o 10:34, {{ email }} pisze:

  Załączniki

  • bnocedopfapelghm.png