Instytucja: 

SZPITAL EUROMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL EUROMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

  Wiadomość wysłana w dniu 17 października 2019 08:36:34 GMT-00:00 do {{ email }} o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL EUROMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

  Szanowni Państwo,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej informuję, iż stosownie do przepisu art. 4 ust. 1-3 ustawy o dostępie
  do informacji publicznej podmiot NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne S.A. nie jest podmiotem obowiązanym do udostępniania "informacji publicznej". Ponadto informacje nie są
  informacjami publicznymi w rozumieniu ww. ustawy, są natomiast informacjami dot. działalności gospodarczej i nie podlegają obowiązkowi ujawniania.

  Z poważaniem,
  Anna Przybysz.

  ----- Oryginalna wiadomość -----
  Od: {{ email }}
  Do: "Sekretariat" <{{ email }}>
  Wysłane: czwartek, 17 października, 2019 10:36:34
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  --
  Z poważaniem
  Klaudyna Studzinska

  Sekretariat
  Szpital EuroMedic
  40-519 Katowice, ul. Kościuszki 92
  tel/ fax: (32)707 42 29/ (32)707 42 99

  www.euromedic.com.pl
  FB: /euromedic

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  zwracamy uwagę, że również szpitale prywatne mają obowiązek udostępniać informacje publiczne, ponieważ wykonują zadania publiczne związane z ochroną zdrowia (https://www.rp.pl/Firma/301259996-Kiedy-prywatny-szpital-musi-udostepnic-informacje-publiczna.html). Artykuł 4 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie zawiera katalogu zamkniętego podmiotów, które muszą udostępniać informacje publiczne, na co wskazuje sformułowanie "w szczególności". Dlatego raz jeszcze wnosimy o udostępnienie informacji publicznej wskazanej w naszym wniosku.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL EUROMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

  Szanowni Państwo,

  NZOZ Euromedic podtrzymuje swoją wcześniejszą opinię jednakże uzupełniamy ją o następujące.

  Wyrażamy opinię, iż stosownie do przepisu art. 4 ust. 1-3 ustawy o dostępie
  do informacji publicznej podmiot Euromedic nie jest podmiotem
  obowiązanym do udostępniania "informacji publicznej".
  Nadto oceniamy, iż żądane przez Państwa informacje nie są
  informacjami publicznymi w rozumieniu ww. ustawy, są natomiast
  informacjami dot. działalności gospodarczej prywatnego szpitala
  i jako takie nie podlegają obowiązkowi ujawniania.
  W uzupełnieniu podajemy, iż przywołany artykuł prasowy z "Rzeczpospolitej"
  nie wskazuje i nie jest podstawą obowiązku Szpitala do przekazania,
  w tej konkretnej sprawie żądanych informacji, które dotyczą całościowej
  działalności Szpitala (nie tylko działalności finansowanej ze środków publicznych).
  Ponadto informujemy, iż Szpital w zakresie żywienia pacjentów przebywających
  w Szpitalu, w pełni realizuje określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia wymogi.

  Z poważaniem,

  Anna Przybysz.

  Od: "sprawa-17158" <{{ email }}>
  Do: "Sekretariat" <{{ email }}>
  Wysłane: poniedziałek, 4 listopada, 2019 14:06:27
  Temat: Wniosek o informację publiczną

  Szanowni Państwo,

  zwracamy uwagę, że również szpitale prywatne mają obowiązek udostępniać informacje publiczne, ponieważ wykonują zadania publiczne związane z ochroną zdrowia (https://www.rp.pl/Firma/301259996-Kiedy-prywatny-szpital-musi-udostepnic-informacje-publiczna.html). Artykuł 4 ustęp 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie zawiera katalogu zamkniętego podmiotów, które muszą udostępniać informacje publiczne, na co wskazuje sformułowanie &quot;w szczególności&quot;. Dlatego raz jeszcze wnosimy o udostępnienie informacji publicznej wskazanej w naszym wniosku.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  &gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-10-18 10:51:36.527160+00:00 z
  &gt; adresu {{ email }}: &gt; Szanowni Państwo, W
  &gt; odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie Informacji &gt;
  &gt; Publicznej informuję, iż stosownie do przepisu art. 4 ust. 1-3
  &gt; ustawy o dostępie &gt; do informacji publicznej podmiot NZOZ Euromedic
  &gt; Kliniki Specjalistyczne S.A. nie &gt; jest podmiotem obowiązanym do
  &gt; udostępniania &quot;informacji publicznej&quot;. Ponadto &gt; informacje nie są
  &gt; informacjami publicznymi w rozumieniu ww. ustawy, są &gt; natomiast
  &gt; informacjami dot. działalności gospodarczej i nie podlegają &gt;
  &gt; obowiązkowi ujawniania. Z poważaniem, Anna Przybysz. -----
  &gt; Oryginalna &gt; wiadomość ----- Od:
  &gt; {{ email }} Do: &gt; &quot;Sekretariat&quot;
  &gt; &lt;{{ email }}&gt; Wysłane: czwartek, 17 &gt;
  &gt; października, 2019 10:36:34 Temat: Wniosek o informację publiczną
  &gt; Na &gt; podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1
  &gt; ustawy dostępie do &gt; informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć
  &gt; Obywatelska Watchdog Polska wnosi o &gt; udostępnienie następujących
  &gt; informacji publicznych: 1. Czy w szpitalu &gt; zatrudniono
  &gt; dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez &gt;
  &gt; szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o
  &gt; udostępnienie &gt; zakresu jego/ich obowiązków. 2. Ilu pacjentów
  &gt; przypada na jednego &gt; zatrudnionego dietetyka? 3. Czy w
  &gt; szpitalu istnieje możliwość uzyskania &gt; indywidualnej porady
  &gt; dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym &gt;
  &gt; pacjentów? 4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki
  &gt; żywieniowej &gt; przypadającej na 1 pacjenta szpitala? 5. Czy
  &gt; szpital korzysta z usług &gt; zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  &gt; tak, to czy w podpisanej umowie określono &gt; minimalną kwotę/procent
  &gt; przeznaczone na zakup składników użytych do &gt; przygotowania
  &gt; posiłków? 6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą &gt;
  &gt; jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o
  &gt; wartość odżywczą &gt; i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości
  &gt; konserwantów, barwników, &gt; dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej
  &gt; udostępnienie. 7. Czy w szpitalu &gt; kontroluje się jakość
  &gt; posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada &gt; za te
  &gt; kontrole i jak często one się odbywają? 8. Czy w szpitalu
  &gt; kontroluje &gt; się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu?
  &gt; Kto (stanowisko) odpowiada &gt; za te kontrole i jak często one się
  &gt; odbywają? 9. Czy w umowie z zewnętrzną &gt; firmą cateringową
  &gt; określono wymóg zatrudnienia dietetyka? 10. Czy w &gt; szpitalu
  &gt; istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego
  &gt; żywienia &gt; bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za
  &gt; kontakt w sprawie &gt; zgłoszenia ww. skarg? 11. Prosimy o
  &gt; podanie liczba skarg dotyczących &gt; niewłaściwego żywienia /zatrucia
  &gt; w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i &gt; 2018 roku. 12.
  &gt; Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z &gt;
  &gt; zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? 13.
  &gt; Prosimy o &gt; podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez
  &gt; szpital wraz ze wskazaniem &gt; źródeł ich opracowania (wiedza
  &gt; lekarza/wiedza dietetyka/publikacje &gt; naukowe/źródła
  &gt; internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). 14. Jeśli &gt;
  &gt; szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez
  &gt; lekarza (np. &gt; bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  &gt; zapewnia wówczas posiłki &gt; pacjentowi? 15. Czy na życzenie
  &gt; pacjenta szpital zapewnia dietę &gt; wegetariańską lub wegańską? 16.
  &gt; Czy szpital zapewnia chorym doustne &gt; suplementy pokarmowe
  &gt; wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie &gt; ran,
  &gt; dostarczające dodatkowe ilości białka)? Wnosimy o udostępnienie
  &gt; &gt; wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: &gt;
  &gt; {{ email }} Szymon Osowski i
  &gt; Katarzyna Batko- &gt; Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
  &gt; reprezentacji -- Sieć &gt; Obywatelska Watchdog Polska ul.
  &gt; Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 &gt; 73 55
  &gt; www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl
  &gt; www.funduszesoleckie.pl &gt; www.informacjapubliczna.org NIP
  &gt; 526282872 -- Z poważaniem Klaudyna &gt; Studzinska Sekretariat
  &gt; Szpital EuroMedic 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 92 &gt; tel/ fax:
  &gt; (32)707 42 29/ (32)707 42 99 www.euromedic.com.pl FB: /euromedic

  --
  Z poważaniem
  Klaudyna Studzinska

  Sekretariat
  Szpital EuroMedic
  40-519 Katowice, ul. Kościuszki 92
  tel/ fax: (32)707 42 29/ (32)707 42 99

  www.euromedic.com.pl
  FB: /euromedic