Instytucja: 

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

2

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_K2ZqrOo.txt
 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Witam serdecznie,

  Bardzo dziękujemy za przypomnienie sprawy, jednocześnie przepraszamy za
  swoje przeoczenie. Odpowiedzi na Państwa pytania są w trakcie
  opracowywania i niezwłocznie po zakończeniu formułowania odpowiedzi
  zostaną one Państwu przesłane

  Pozostaję do dyspozycji

  Agata Janus

  Sekretariat Zarządu

  Szpital Specjalistyczny Brzeziny

  Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 95-060 Brzeziny
  tel: (46) 874 28 00 | fax (46) 874 26 06
  e-mail: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
  Rejestru Sądowego
  KRS 0000314018, NIP 833-138-44-12, Regon: 100-576-369, Kapitał
  zakładowy: 13 186 000,00 PLN
  Please consider the environment before printing.
  W dniu 2019-11-26 o 19:25, {{ email }} pisze:

  Załączniki

  • phjnoeongdjdemlg.jpg
 • Re: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Witam,

  Poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków?/(chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
  cateringową/). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
  obowiązków./Tak w ramach umowy cywilno -prawnej./
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?/około 80osób/
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  /Tak ,informacje dla pacjenta zawarte są w folderze ,który pacjent
  otrzymuje przy przyjęciu do szpitala./
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?/15zł brutto, dziennie ./
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
  tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków ?/Tak
  . Nie ma takiego zapisu w umowie./
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
  dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie./Szpital nie posiada
  dokumentacji ,ale opiera się na wytycznych z kontroli jakości
  posiłkówprzeprowadzanych przez Łódzkiego Państwowego Inspektora
  Sanitarnego w Łodzi. /
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
  Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają?/Na bieżąco dietetyk i w oddziałach pielęgniarki oddziałowe
  codziennie. Jeden raz w roku kontrolę jakości i kaloryczności posiłków
  przeprowadza Państwowy Powiatowy i Wojewódzki Inspektor Sanitarny./
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
  pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
  odbywają? /Pielęgniarki ,opiekunowie medyczni na bieżąco jak karmią
  pacjentów./
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?/Nie./
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?/Tak ,ankieta
  ocenyżywienia pacjentów. Bezpośrednio zgłaszanie do personelu oddziałów./
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku ./Brak
  skarg dotyczących niewłaściwego żywienia. Nie odnotowano też zatruć
  pokarmowych./
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?/Tak są szkolenia
  dotyczące żywienia pozajelitowego osób wyniszczonych/
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala)./Diety w szpitalu to;
  podstawowa,wątrobowa,cukrzycowa,płynna,trzustkowa,niskobiałkowa,bezglutenowa,eliminacyjna.
  Opracowywane są one na podstawie danych zawartych w pozycji
  literaturowej ;”Zasady prawidłowego żywieniachorych w szpitalach” pod
  redakcją prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza ,oraz na podst. ”Normy
  żywienia dla populacji Polski”pod red.prof. dr hab. n. medMirosława
  Jarosza wydane w 2017r./
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
  przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
  zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?/Szpital zapewnia właściwediety./
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
  wegańską?/Tak szpital zapewni./
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?/Tak szpital zapewnia doustną
  suplementację./

  Agata Janus

  Sekretariat Zarządu

  Szpital Specjalistyczny Brzeziny

  Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 95-060 Brzeziny
  tel: (46) 874 28 00 | fax (46) 874 26 06
  e-mail: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego
  Rejestru Sądowego
  KRS 0000314018, NIP 833-138-44-12, Regon: 100-576-369, Kapitał
  zakładowy: 13 186 000,00 PLN
  Please consider the environment before printing.
  W dniu 2019-11-26 o 19:25, {{ email }} pisze:

  Załączniki

  • daenoakgfkeoglmp.jpg