Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 17.10.2019 10:41

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Fwd: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEDLCACH

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
  publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
  cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich
  obowiązków.
  TAK ( W ZAŁACZENIU ZAKRES OBOWIAZKÓW)

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  SPZOZ ZATRUDNIA 1 DIETETYKA NA 270-290 PACJETÓW

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
  pacjentów?
  SZPITAL NIE PROWADZI PORAD W ZAKRESIE DIETETYKI

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  6,00 ZŁ - 6,20 ZŁ

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
  Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną
  kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do
  przygotowania posiłków?
  NIE

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą
  i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów,
  barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  NIE

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych
  pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one
  się odbywają?
  TAK, KONTROLI DOKONUJE 2 RAZY W TYGODNIU KIEROWNIK KUCHNI LUB DIETETYK

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
  ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
  one się odbywają?
  TAK MONITORUJE TO CODZIENNIE PIELĘGNIARKA/LEKARZ

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?
  NIE DOTYCZY

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  W SPZOZ FUNKCJONUJE OGÓLNA PROCEDURA ZGŁASZANIA SKARG I ZAŻALEŃ

  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego
  żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018
  roku.
  NIE ODNOTOWANO

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
  zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  NIE

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).
  18 DIET W ZAŁĄCZENIU WYKAZ, ŹRODŁO OPRACOWANIA : WIEDZA DIETETYKA ORAZ
  PUBLIKACJA KSIAŻKOWA "ZASADY PRAWIDŁOWEGO ZYWIENIA CHORYCH W SZPITALACH"
  POD RED. MIROSŁAWA JAROSZA
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
  wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
  sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  SPZOZ ZAPEWNIA WSKAZNE DIETY PRZEZ LEKARZA

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską
  lub wegańską?
  TAK

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?
  TAK NP. NUTRIDRINKI

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  na adres: {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie
  z zasadami reprezentacji --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  --
  SPZOZ w Siedlcach
  Agnieszka Tymoszuk
  Kierownik Sekcji Administracyjnej
  tel. 728 319 833

  Załączniki

  • Dietetyk_-_intendet.doc
  • klasyfikacja_diet_załącz.wersja_2_2.odt