Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. sprawa-17293@fedrowanie.siecobywatelska.pl przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE

  {{ email }}

  W odpowiedzi na mail z dnia 17.10.2019 r.  w sprawie o udostępnienie
  informacji publicznych zgodnie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10
  ust. 1 ustawy dostępie do informacji publiczne odpowiadam na pytania.

  _1.*Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
  Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.*_

  /- W szpitalu jest zatrudniony dietetyk./

  /- Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku dietetyka należy:/

  //

  /1.Planowanie potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet,
  zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia.//
  /

  /2. Planowanie jadłospisów w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet.//
  /

  /3. Uczestniczenie w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie, przy
  współpracy i pod nadzorem lekarza.//
  /

  /4. Udzielanie porad dietetycznych w ramach pobytu szpitalnego.//
  /

  /5. Opracowanie wniosków dotyczących zaopatrzenia kuchni w niektóre
  surowce i produkty żywnościowe wynikające z jadłospisu//
  /

  /6. Nadzór nad jakością i estetyką wydawanych posiłków.//
  /

  /7. Prowadzenie instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji
  żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad
  dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz HACCP//
  /

  /8. Prowadzenie kontroli wewnętrznej kuchenek oddziałowych.////
  /

  /9. Przestrzeganie procedur , instrukcji i zarządzeń obowiązujących w
  zakładzie – GHP,GMP,HACCP./

  /10. S//umienne i staranne wykonywanie pracy,stosowanie się do poleceń
  przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z
  przepisami prawa lub umową o pracę 11. //P//odnoszenie kwalifikacji
  zawodowych,//
  /

  /12. P//osiadanie aktualnych badań lekarskich i poddawanie się badaniom
  okresowym w ustalonych terminach,////
  /

  /13. D//banie o dobro zakładu, ochrona jego mienia oraz zachowanie w
  tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na
  szkodę./

  _2.***Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?*_

  /- W zależności od ilości pacjentów na  oddziele , na 1 dietetyka
  przypada 100- 130 pacjentów/

  _3. *Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentó*w?_

  /- W ramach pobytu szpitalnego //udzielane są  porady dietetyczne. A
  także w ramach programu DIETA MAMY do 2 miesięcy po porodzie drogą mail./

  _4.__*Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala?*_

  //- Szpital  nie prowadzi takich obliczeń na bieżąco, gdyż /wiąże się to
  z wyznaczeniem osoby do ich przeprowadzenia/*/./
  *

  _5.__*Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
  Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
  przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?*_

  /- Szpital nie korzysta z usług firmy cateringowej./

  _6. __*Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
  dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.*_

  /- Wartość odżywcza i kaloryczna - zalecenia Instytutu Żywności i
  Żywienia . Wyliczenia Program ESKULAP. //
  //- Dopuszczalna ilości konserwantów, barwników, dodatków - NIE/**
  **

  _7.**__*Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
  ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
  one się odbywają?*_

  /- Jakość posiłków kontrolowana jest na bieżąco przez kierownika działu
  żywienia, brygadzistę kuchni,  a także okresowo przez WSSE w Poznaniu./

  _8.__*Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
  ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
  one się odbywają?*_

  /- Personel oddziału na bieżąco przeprowadza//obserwację spożywanych 
  posiłków przez pacjentów.
  /

  /Kierownik żywienia przeprowadza kontrole z częstotliwością co 2
  tygodnie oceniając m. innymi tzw. resztki talerzowe. /

  _9. *Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?*_

  /- Szpital nie ma umowy z firmą cateringową./

  _10.*Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?*_

  /- W szpitalu jest książka skarg oraz prowadzone są ankiety satysfakcji
  pacjenta. /

  _11.*Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.*_

  /- W  szpitalu nie odnotowano skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
  /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku./

  _12. *Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek **Czy w 2018 r.
  lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego
  żywienia chorych w szpitalu? *_

  /- W szpitalu co roku przeprowadzane jest szkolenie dla lekarzy  z
  zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? /

  _13. *Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
  wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
  dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
  szpitala).*_

  /- W szpitalu obowiązuje układ diet o ustalonej nomenklaturze, który
  stworzy wspólną płaszczyznę porozumienia się lekarzy, pielęgniarek,
  sekcji żywienia./

  /- Liczba diet : 14
  /

  /- Rodzaj diet : Podstawowa, łatwo strawna, //Łatwo strawna z
  ograniczenie tłuszczu, //Łatwo strawna z ograniczeniem substancji
  pobudzających wydzielanie soku żołądkowego, //Łatwo strawna o zmiennej
  konsystencji, //Ubogoenergetyczna, //O kontrolowanej zawartości kwasów
  tłuszczowych, //Łatwo strawna bogatobiałkowa, //Z ograniczeniem łatwo
  strawnych węglowodanów, //Łatwo strawna niskobiałkowa, I Trymestr, II
  Trymestr, III Trymestr, Laktacja, dzieci roczne. //W szczególnych
  przypadkach chorobowych możne być zalecona indywidualna dieta nie objęta
  układem diet np. bezglutenowa , wegetariańska/

  /- Źródło ://publikacje naukowe Instytutu Żywności i Żywienia Warszawa,
  wiedza dietetyka/

  _14.**__*Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
  wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
  sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?*_

  /- Pacjent naszego szpitala ma zawsze zapewniony posiłek zgodnie z
  zaleceniami dietetycznymi. /

  _15. __*Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską
  lub wegańską?*_

  /- Na życzenie pacjenta również podajemy takie diety. /

  _16. __*Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?*_

  /- Tak/

  /
  /

  /
  /

  /Lidia Gniłka/

  /Kierownik Sekcji Żywienia SPZOZ w Kępnie/