Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Spam: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Katarzyna Kraft
  St. Referent Działu Świadczeń Zdrowotnych i Dokumentacji Med. [Logo] <http://e-szpital.eu/>

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 24 Kwietnia 5
  47-200 Kędzierzyn-Koźle
  tel.: +48 774 062 500
  kom.:
  email: {{ email }}

  www.e-szpital.eu<http://www.e-szpital.eu> [Facebook icon] <http://facbook.com/spzozkk>

  [Banner] <http://www.e-szpital.eu>

  Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem tej przesyłki lub jeśli otrzymali Państwo ten dokument omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz o trwałe usunięcie tej wiadomości wraz z załącznikami. Nieautoryzowane ujawnienie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tej wiadomości i zawartych w niej informacji jest niedozwolone i może powodować odpowiedzialność prawną. Dziękujemy. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

  Załączniki

  • winmail_l2zTcU5.dat
 • Przeczytano: Spam: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Bożena Grzesista
  St. Referent Działu Świadczeń Zdrowotnych i Dokumentacji Med. [Logo] <http://e-szpital.eu/>

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 24 Kwietnia 5
  47-200 Kędzierzyn-Koźle
  tel.: +48 774 062 500
  kom.:
  email: {{ email }}

  www.e-szpital.eu<http://www.e-szpital.eu> [Facebook icon] <http://facbook.com/spzozkk>

  [Banner] <http://www.e-szpital.eu>

  Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo adresatem tej przesyłki lub jeśli otrzymali Państwo ten dokument omyłkowo, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz o trwałe usunięcie tej wiadomości wraz z załącznikami. Nieautoryzowane ujawnienie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tej wiadomości i zawartych w niej informacji jest niedozwolone i może powodować odpowiedzialność prawną. Dziękujemy. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

  Załączniki

  • winmail_jPFXw6C.dat
 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  Dzień dobry,

  W imieniu Dyrekcji SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, w odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mailową, przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.

  Szpital zatrudnia 2 dietetyków na pełny etat oraz 1 dietetyka na ½ etatu.

  Zakres obowiązków dietetyka:

  a. planowanie jadłospisów dla pacjentów w zależności od stanu zdrowia, zasad dietetycznych i nawyków żywieniowych,

  b. prowadzenie kontroli jakości posiłków oraz nadzór nad ich przechowywaniem i przydatnością do spożycia,

  c. nadzór nad stanem sanitarno – epidemiologicznym kuchenek oddziałowych,

  d. prowadzenie kontroli posiłków pod względem ilościowym i jakościowym,

  e. nadzór nad sporządzaniem diet specjalnych,

  f. dbanie o estetykę podawanych posiłków,

  g. propagowanie zasad racjonalnego żywienia wśród pacjentów – edukacja pacjentów i ich rodzin,

  h. współpraca z lekarzem prowadzącym w oddziale/poradni oraz z rodziną, pacjenta, która będzie odpowiedzialna za realizowanie diety,

  i. uczestniczenie w dystrybucji posiłków dla pacjentów w wyznaczonych oddziałach,

  j. pomoc pacjentowi w spożywaniu posiłków.

  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

  Jeden dietetyk przypada na 144,8 łóżka.

  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

  W szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka. Pacjent jest informowany o tym przez lekarza w oddziale.

  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

  Wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala wynosi 16,96 zł brutto.

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?

  Szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej. W umowie została określona minimalna kwota przeznaczona na zakup składników użytych do przygotowania posiłków.

  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.

  Szpital posiada dokumentację regulującą wartość odżywczą i kaloryczną przygotowywanych posiłków. Natomiast nie posiada dokumentacji regulującej dopuszczalną ilość konserwantów, barwników i dodatków.

  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  W szpitalu jakość posiłków kontrolowana jest codziennie przez dietetyka lub w przypadku jego nieobecności przez Oddziałową/Pielęgniarkę/Położna.

  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?

  W szpitalu nie ma oficjalnego systemu kontroli dotyczącej ilości zjadanych przez pacjentów posiłków.

  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?

  W umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka.

  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?

  Szpital nie posiada procedury zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia. Pacjent ma natomiast możliwość zgłoszenia skargi w książce skarg i wniosków, a także w ankietach.

  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.

  Nie odnotowano zatruć pokarmowych, natomiast została odnotowana jedna skarga dot. żywienia.

  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

  W 2018r. lekarze nie byli szkoleni w szpitalu z zakresu prawidłowego żywienia.

  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).

  Diety, które mogą być zlecone pacjentowi:

  a. Podstawowa

  b. Lekkostrawna

  c. We wrzodach

  d. W chorobach wątroby

  e. Ubogocholesterolowa

  f. W cukrzycy

  g. Wysokobiałkowa

  h. Niskosolna

  i. Przetarta

  j. Sonda

  k. Płynna

  l. Kleik

  m. Kisiel

  n. Beztłuszczowa

  o. Dieta małego dziecka

  p. W biegunce

  q. Inne, np. bogatoreszkowa, ubogoresztkowa, wegetariańska, bezglutenowa, bez laktozy, uwzględniająca alergie pokarmowe, w dnie moczanowej.

  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

  Szpital zapewnia posiłki z uwzględnieniem modyfikacji.

  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

  Szpital na życzenie pacjenta zapewnia dietę wegańską i wegetariańską.

  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Szpital zapewnia pacjentom doustne suplementy pokarmowe takie jak nutridrinki.

  _______________________________________________________________
  Pozdrawiam,

  Katarzyna Kraft | Sekretariat

  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
  ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  tel. +48 774 062 500, fax +48 774 062 544
  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>, {{ email }}<mailto:{{ email }}>, {{ email }}<mailto:{{ email }}>
  www.e-szpital.eu<http://www.e-szpital.eu/>

  Załączniki

  • image001_9ubFe8M.gif