Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres zozkw@o2.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

  W odpowiedzi na wniosek o informacji publicznej przesyłamy poniżej
  odpowiedzi:

  1.

  Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
  bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę
  cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu
  jego/ich obowiązków.   - *Nie*
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? - *nie
  dotyczy*
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
  pacjentów? - *nie*
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala? *ok. 12 zł.*
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
  Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną
  kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do
  przygotowania posiłków? -*nie*
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
  kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów,
  barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. *tak ,
  żywienie według norm RDA*
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych
  pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często
  one się odbywają? *- codziennie system HACAP - osoby odpowiedzialne
  za żywienie zbiorowe.*
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
  ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak
  często one się odbywają?*- nie*
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?*- nie dotyczy*
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? *- skargi
  mogą być zgłoszone indywidualnie do Dyrekcji /Kuchni powyższe nie są
  objęte procedurą ewentualne zatrucia zgłaszają pielęgniarki do
  Zespołu Zakażeń Szpitalnych*
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego
  żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018
  roku. *- nie wpłynęło*
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z
  zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? *tak*
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez
  szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza
  lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła
  internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). *-dieta podstawowa,dieta
  z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów,dieta
  bezmleczna,dieta bezglutenowa,diety przemysłowe zamawiane przez
  Aptekę Szpitalną, dieta niskotłuszczowa, dieta z ograniczeniem
  białka,dieta podstawowa - około 40,dieta z ograniczeniem
  łatwoprzyswajalnych węglowodanów - około 25, diety opracowuje się na
  podstawie dostępnych publikacji - Podstawy naukowe żywienia w
  szpitalach - Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalu oraz w
  oparciu o odbyte kursy z zakresu dietetyki. Szpital oferuje
  pozostałe rodzaje diet według klasyfikacji PAN. W chwili
  sporządzania wniosku zleceń lekarskich na pozostałe diety nie
  odnotowano*
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
  wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w
  jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?*- nie dotyczy*
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską
  lub wegańską? *-tak*
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?*-tak*

  Pozdrawiam

  Stanisława Kosiara