Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną - ponaglenie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  17 października 2019 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

 • wniosek o informacjepublicznąsprawa-17363@fedrowanie.siecobywatelska.pl przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ DĘBIE

  TEMAT:

  Wniosek o informację publiczną

  DATA:

  Thu, 17 Oct 2019 08:44:39 -0000

  NADAWCA:

  {{ email }}

   

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
  publicznych:

  _I.         _1. Czy w szpitalu zatrudniono
  dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez
  szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o
  udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  Tak, w szpitalu są zatrudnione 4 dietetyczki.
  Zakres obowiązków dietetyczek:
  - opracowywanie jadłospisów,
  - obliczanie wartości kalorycznej i odżywczej jadłospisów
  dziennych,
  - współpraca z lekarzami i pielęgniarkami oddziałowymi, ·-
  udzielanie wskazówek dietetycznych chorym ,
  - nadzorowanie pracy personelu kuchni nad wykonywaniem prawidłowych
  procesów technologicznych potraw,
  - pomoc w planowaniu zaopatrzenia w żywność zgodnie z potrzebami
  prawidłowego żywienia,
  - zbieranie uwag o żywieniu od chorych, pielęgniarek, lekarzy i
  zgłaszanie kierownikowi działu żywienia,
  - obecność przy porcjowaniu posiłków w oddziałach , ocena
  wielkości porcji i kontrola temperatury potraw,
  - nadzorowanie pracy pracowników wydających posiłki na oddziałach,
  - przeprowadzenie kontroli wewnętrznej kuchenek oddziałowych,
  - uczestniczenie przy planowaniu i ocenie jadłospisów okresowych,
  - przygotowywanie posiłków cateringowych,
  - przygotowanie codziennych zestawień ilości diet z poszczególnych
  oddziałów,
  - planowanie dekadowego zaopatrzenia
  - wyliczanie gramatury posiłków w arkuszu roboczym kuchni,
  - przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych,
  - opracowywanie kart dietetycznych diet indywidualnych zleconych przez
  lekarzy,
  - pomoc przy produkcji potraw kuchni, przy przygotowaniu diet
  specjalnych,
  - prowadzenie dokumentacji w Dziale Żywienia,
  - wykonywanie poleceń kierownika Działu Żywienia.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  _Na jednego dietetyka przypada ok. 50 pacjentów._
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym
  pacjentów?
  _Tak, w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
  dietetyka. Informację o takiej możliwości przekazuje pielęgniarka
  oddziałowa/ koordynująca._
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
  przypadającej na 1 pacjenta szpitala? _Wysokość dziennej stawki
  żywieniowej przypadająca na 1 pacjenta wynosi:_ 14,50zl

  __

  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej?
  Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną
  kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do
  przygotowania posiłków?
  _Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej._
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
  używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość
  odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości
  konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej
  udostępnienie.
  _Kaloryczność, wartość odżywcza posiłków, wyliczana jest na
  bieżąco w przystosowanym do tego programie komputerowym. Posiadamy
  także wymagania dotyczące jakości produktów spożywczych dla firm
  przystępujących do przetargu. _
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych
  pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one
  się odbywają?
  _Tak, w szpitalu dokonywana jest kontrola jakości posiłków
  podawanych pacjentom. Za kontrole odpowiadają dietetyczki._
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią
  ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak
  często one się odbywają?
  _Tak, w szpitalu dokonywana jest kontrola jakości posiłków
  podawanych pacjentom. Za kontrole odpowiadają dietetyczki. Kontrola
  odbywa się raz na tydzień w każdym oddziale._
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
  zatrudnienia dietetyka?
  _Brak współpracy z firmą cateringową, szpital posiada własną
  kuchnię._
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
  niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
  odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? W
  sekretariacie znajduje sie rejestr zgłaszania skarg dotyczących
  żywienia i u pełnomocnika do spraw praw pacjenta.
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego
  żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018
  roku. W 2017, 2018 roku –nie było skarg na żywienie.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z
  zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Nie, tylko z
  żywienia pozajelitowego.
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez
  szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza
  lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła
  internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).__

  _  I. Dieta podstawowa._

  _II.  Dieta lekkostrawna. _

  _     III. Dieta kleikowa.               
       IIIa – kleik na wodzie_

  _                                                        
  IIIb – kleik na mleku _

  _IV.               __ Dieta z ograniczeniem substancji
  pobudzających wydzielanie_

  _ soku żołądkowego._

  _V.                 __ Dieta bogatoresztkowa._

  _VI.               __ Dieta o zmienionej konsystencji.
  _

  _    VIa.   Dieta przecierana – papkowata._

  _    VIb.   Dieta przecierana wzbogacona (wysokoodżywcza,_

  _               bogatobiałkowa)_

  _    VIc.   Dieta do sondy (do żywienia przez zgłębnik lub
  przetokę)_

  _    VId.   Dieta płynna _

  _    VII.   Dieta z ograniczeniem tłuszczu –
  niskotłuszczowa._

  _    VIII.  Dieta o kontrolowanej zawartości kwasów
  tłuszczowych_

  _              (stosowana w chorobach serca,
  miażdżycy). _

  _    IX.     Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych
  węglowodanów_

  _               (stosowana w cukrzycy). _

  _    X.      Dieta ubogoenergetyczna. _

  _    XI.     Dieta bogatobiałkowa._

  _    XII.   Dieta niskobiałkowa. _

  _    XIII.  Dieta bezmleczna. _

  _XIV.   __Inne diety indywidualne zlecone przez lekarza. _

  _Diety opracowane na podstawie „Dietetyka, Żywienie Zdrowego i
  Chorego Człowieka”mgr Helena Ciborowska, mgr Anna Rudnicka (wydanie
  III uzupełnione, zaktualizowane)_
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety
  wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki
  sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  _Dział Żywienia zawsze zapewnia pacjentowi posiłki dotyczące diety
  wskazanej przez lekarza i posiada w tym celu odpowiednie produkty
  spożywcze przeznaczone do tego celu._
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską
  lub wegańską?
  Tak,
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
  wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
  dostarczające dodatkowe ilości białka)?__

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  na adres: {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu,
  zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl [1]
  www.watchdogportal.pl [2]
  www.funduszesoleckie.pl [3]
  www.informacjapubliczna.org [4]
  NIP 526282872

  Email secured

  Links:
  ------
  [1] http://www.siecobywatelska.pl
  [2] http://www.watchdogportal.pl
  [3] http://www.funduszesoleckie.pl
  [4] http://www.informacjapubliczna.org