Instytucja: 

SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA

 Monitoring: 

Żywienie w szpitalach

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną Scanmed -Szpital Św. Rafała przez SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do Państwa prośby o informację publiczną, poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.

  1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków NIE
  2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? 0
  3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?- Aktualnie brak takiej możliwości
  4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?- Dane poufne z umowy, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
  5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? Tak, nie ma takich zapisów w umowie
  6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków - chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. Wartość odżywcza i kaloryczna jest dostępna w harmonogramie posiłków
  7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Tak, w każdym Oddziale jest termometr kontrolujący temperaturę posiłków, mamy posiłki testowe, są one kontrolowane przez Oddziałowe codziennie na innym oddziale
  8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają? Nie wykonujemy takich kontroli
  9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka? Nie ma takich zapisów w umowie
  10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?skargi zwyczajowo przyjmują Oddziałowe, Pielęgniarka zarządzająca, Rzecznik Praw Pacjenta, Dział usług komercyjnych
  11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
  Liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia 2017 - 10, 2018- 8
  Liczba skarg dotyczących zatrucia w szpitalu 2017 - 0, 2018- 0
  12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? Nie organizowaliśmy szkoleń w tym zakresie i nie mamy informacji o ewentualnych indywidulanych szkoleniach lekarzy
  13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala). Opracowanie diet jest po stronie firmy cateringowej, jest 42 diety główne
  14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?- Szpital jest w stanie zapewnić Pacjentowi dietę wskazaną przez lekarza, ponieważ ilość diet zapewnianych przez firmę cateringową stwarza takie możliwości
  15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską? -Tak, w szczególnych przypadkach
  16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)? Tak

  Z poważaniem

  lek. Krzysztof Bury

  Dyrektor Medyczny Grupy Scanmed / Członek Zarządu

  m: 785 557 989

  e: {{ email }}

  [cid:image001.png@01D594A9.E9D8EFB0]
  Scanmed S.A.
  ul. Armii Krajowej 18
  30-150 Kraków
  www.scanmed.pl

  Scanmed S.A., 30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 18. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000298171, NIP: 675-12-09-442, REGON: 351618159, Kapitał zakładowy: 98.946.549, 00 PLN, w tym kapitał wpłacony: 98.946.549, 00 PLN, mBank S.A. 75 1140 1081 0000 2303 8800 1001
  ________________________________
  Ten e-mail zawiera informacje objęte tajemnicą zawodową i prywatną. Jeżeli trafi on do osoby innej niż adresat, uprzejmie prosimy o informacje oraz zwrot otrzymanych dokumentów. Korzystanie z informacji w nim zawartych traktowane będzie jako naruszenie tajemnicy prywatnej i zawodowej.
  ________________________________
  This message may contain privileged and confidential information. It may be read, copied and used only by the addressee. If you have received it in error, please contact us immediately and delete the message from your system including any copies.

  [cid:image002.png@01D594A9.E9D8EFB0]

  Załączniki

  • image001.png
  • image002.png